Cua Huỳnh Đế Lọai 1

HD_01

830,000

Size: 500gr đến 2kg
Cua huỳnh đế là đặc sản của vùng biển Bình Thuận. Cua huỳnh đế có màu đỏ hồng, mai hình vuông, càng và que ngắn. Ðặc biệt, đầu cua dài và có nhiều râu...
Liên hệ đặt hàng vì giá có thể thay đổi