Huỳnh đế ngộp

Huỳnh đế ngộp

600,000

Ghẹ Loại 1

Ghẹ Loại 1

690,000

Bọ Biển

Bọ Biển

2,300,000

Ghẹ đỏ

Ghẹ đỏ

580,000

Ghẹ Xanh Loại 2

Ghẹ Xanh Loại 2

600,000

Ngao 2 Cồi

Ngao 2 Cồi

220,000

Ốc Hương Loại 1

Ốc Hương Loại 1

950,000

Sò lông

Sò lông

190,000

Sò dương

Sò dương

190,000

Thịt Hàu điếu

Thịt Hàu điếu

250,000

Thịt sò trai

Thịt sò trai

140,000

Tu hài Loại 1

Tu hài Loại 1

450,000

Ốc huơng Loại 2

Ốc huơng Loại 2

840,000

Tôm hùm xanh

Tôm hùm xanh

990,000

Tôm mũ ni Loại 1

Tôm mũ ni Loại 1

650,000

Tôm tích Loại 2

Tôm tích Loại 2

940,000

Tôm tích Loại 1

Tôm tích Loại 1

1,380,000

Tôm mũ ni 2

Tôm mũ ni 2

550,000

Mực lá Loại 2

Mực lá Loại 2

330,000

Mực ống Loại 1

Mực ống Loại 1

330,000

Mực lá Loại 1

Mực lá Loại 1

360,000

Mực Trứng

Mực Trứng

250,000

Mực nang lột da

Mực nang lột da

240,000

Mực ống Loại 2

Mực ống Loại 2

240,000

Cá Đục

Cá Đục

250,000

Cá Bóp khoanh

Cá Bóp khoanh

350,000

Cá Thu khoanh

Cá Thu khoanh

350,000

Đầu cá bóp

Đầu cá bóp

190,000

Cá Mú Đỏ

Cá Mú Đỏ

240,000

Cúp Biển 100 lần 4

12:28 PM 09/01/2018

Cúp Tứ Hùng
Giải Biển 100 thường niên được tổ chức hàng năm. Nhầm mục đích giao lưu cùng mội người.

Xem thêm 334

Mực trộn chua cay

11:12 AM 04/07/2017

Món ngon không thể bỏ qua

Xem thêm 418

Giải bóng đá "CÚP BIỂN 100" lần III

04:20 PM 31/12/2016

Giải bóng đá thường niên "Cúp Biển 100" được tổ chức hàng năm sau tết dương lịch và trước tết âm lịch

Xem thêm 606
Facebook