Huỳnh đế ngộp

Huỳnh đế ngộp

600,000 VND

Ghẹ Loại 1

Ghẹ Loại 1

650,000 VND

Bọ Biển

Bọ Biển

2,400,000 VND

Ghẹ đỏ

Ghẹ đỏ

400,000 VND

Ghẹ Xanh Loại 2

Ghẹ Xanh Loại 2

600,000 VND

Ngao 2 Cồi

Ngao 2 Cồi

300,000 VND

Ốc Hương Loại 1

Ốc Hương Loại 1

900,000 VND

Sò lông

Sò lông

190,000 VND

Sò dương

Sò dương

250,000 VND

Thịt sò trai

Thịt sò trai

140,000 VND

Tu hài Loại 1

Tu hài Loại 1

450,000 VND

Ốc huơng Loại 2

Ốc huơng Loại 2

730,000 VND

Ốc đỏ

Ốc đỏ

320,000 VND

Tôm hùm xanh

Tôm hùm xanh

1,200,000 VND

Tôm mũ ni Loại 1

Tôm mũ ni Loại 1

750,000 VND

Tôm tích Loại 2

Tôm tích Loại 2

940,000 VND

Tôm mũ ni 2

Tôm mũ ni 2

550,000 VND

Mực lá Loại 2

Mực lá Loại 2

330,000 VND

Mực ống Loại 1

Mực ống Loại 1

370,000 VND

Mực lá Loại 1

Mực lá Loại 1

400,000 VND

Mực Trứng

Mực Trứng

250,000 VND

Mực ống Loại 2

Mực ống Loại 2

240,000 VND

Cá Bóp khoanh

Cá Bóp khoanh

390,000 VND

Cá Thu khoanh

Cá Thu khoanh

370,000 VND

Đầu cá bóp

Đầu cá bóp

190,000 VND

Cúp Biển 100 lần 4

12:28 PM 09/01/2018

Cúp Tứ Hùng
Giải Biển 100 thường niên được tổ chức hàng năm. Nhầm mục đích giao lưu cùng mội người.

Xem thêm 563

Mực trộn chua cay

11:12 AM 04/07/2017

Món ngon không thể bỏ qua

Xem thêm 678

Giải bóng đá "CÚP BIỂN 100" lần III

04:20 PM 31/12/2016

Giải bóng đá thường niên "Cúp Biển 100" được tổ chức hàng năm sau tết dương lịch và trước tết âm lịch

Xem thêm 860
Facebook