Sò Mía

Sò Mía

140,000 đ

Thịt Hàu điếu

Thịt Hàu điếu

250,000 đ

Thịt sò trai

Thịt sò trai

140,000 đ

Sò lông

Sò lông

190,000 đ

Ốc giác

Ốc giác

150,000 đ

Bào Ngư L2

Bào Ngư L2

300,000 đ

Cúp Biển 100 lần 4

12:28 PM 09/01/2018

Cúp Tứ Hùng
Giải Biển 100 thường niên được tổ chức hàng năm. Nhầm mục đích giao lưu cùng mội người.

Xem thêm 165

Mực trộn chua cay

11:12 AM 04/07/2017

Món ngon không thể bỏ qua

Xem thêm 237

Giải bóng đá "CÚP BIỂN 100" lần III

04:20 PM 31/12/2016

Giải bóng đá thường niên "Cúp Biển 100" được tổ chức hàng năm sau tết dương lịch và trước tết âm lịch

Xem thêm 459
Tôm hùm tre

Tôm hùm tre

900,000 đ

Tôm tích Loại 2

Tôm tích Loại 2

840,000 đ

Tôm tích Loại 1

Tôm tích Loại 1

1,380,000 đ

Tôm mũ ni 2

Tôm mũ ni 2

550,000 đ

Tôm Hèo Loại 1

Tôm Hèo Loại 1

460,000 đ

Tôm Hèo Loại 2

Tôm Hèo Loại 2

340,000 đ

Tôm sú biển sống

Tôm sú biển sống

1,000,000 đ

Đầu cá bóp

Đầu cá bóp

190,000 đ

Cá Bò Da

Cá Bò Da

180,000 đ

Cá Mú Đỏ

Cá Mú Đỏ

240,000 đ

Cá Đục

Cá Đục

250,000 đ

Cá Thu khoanh

Cá Thu khoanh

300,000 đ

Cá Mó

Cá Mó

140,000 đ

Cá Hồng

Cá Hồng

140,000 đ

Cá Nục

Cá Nục

80,000 đ

Facebook