Huỳnh đế ngộp

Huỳnh đế ngộp

600,000

Ghẹ Loại 1

Ghẹ Loại 1

490,000

Bọ Biển

Bọ Biển

2,400,000

Ghẹ đỏ

Ghẹ đỏ

400,000

Ghẹ Xanh Loại 2

Ghẹ Xanh Loại 2

600,000

Ngao 2 Cồi

Ngao 2 Cồi

300,000

Ốc Hương Loại 1

Ốc Hương Loại 1

1,130,000

Sò lông

Sò lông

190,000

Sò dương

Sò dương

250,000

Thịt sò trai

Thịt sò trai

140,000

Tu hài Loại 1

Tu hài Loại 1

450,000

Ốc huơng Loại 2

Ốc huơng Loại 2

990,000

Ốc đỏ

Ốc đỏ

320,000

Tôm hùm xanh

Tôm hùm xanh

1,250,000

Tôm mũ ni Loại 1

Tôm mũ ni Loại 1

650,000

Tôm tích Loại 2

Tôm tích Loại 2

940,000

Tôm mũ ni 2

Tôm mũ ni 2

550,000

Mực lá Loại 2

Mực lá Loại 2

330,000

Mực ống Loại 1

Mực ống Loại 1

330,000

Mực lá Loại 1

Mực lá Loại 1

360,000

Mực Trứng

Mực Trứng

250,000

Mực ống Loại 2

Mực ống Loại 2

240,000

Cá Bóp khoanh

Cá Bóp khoanh

350,000

Cá Thu khoanh

Cá Thu khoanh

370,000

Đầu cá bóp

Đầu cá bóp

190,000

Cúp Biển 100 lần 4

12:28 PM 09/01/2018

Cúp Tứ Hùng
Giải Biển 100 thường niên được tổ chức hàng năm. Nhầm mục đích giao lưu cùng mội người.

Xem thêm 423

Mực trộn chua cay

11:12 AM 04/07/2017

Món ngon không thể bỏ qua

Xem thêm 500

Giải bóng đá "CÚP BIỂN 100" lần III

04:20 PM 31/12/2016

Giải bóng đá thường niên "Cúp Biển 100" được tổ chức hàng năm sau tết dương lịch và trước tết âm lịch

Xem thêm 700
Facebook