Thịt sò trai

sotrai

140,000 đ

Thịt sò trai đã làm sạch. rất dễ chế biến các món ăn đơn giản