Sản Phẩm

Tôm hùm xanh

Tôm hùm xanh

1,250,000

Huỳnh đế ngộp

Huỳnh đế ngộp

600,000

Ngao 2 Cồi

Ngao 2 Cồi

300,000

Ốc Hương Loại 1

Ốc Hương Loại 1

1,130,000

Sò lông

Sò lông

190,000

Ghẹ Loại 1

Ghẹ Loại 1

490,000

Bọ Biển

Bọ Biển

2,400,000

Cua Mặt Trăng

Cua Mặt Trăng

350,000

Ghẹ đỏ

Ghẹ đỏ

400,000

Cá Bóp khoanh

Cá Bóp khoanh

350,000

Cá Thu khoanh

Cá Thu khoanh

370,000

Mực lá Loại 2

Mực lá Loại 2

330,000

Mực ống Loại 1

Mực ống Loại 1

330,000

Tôm mũ ni Loại 1

Tôm mũ ni Loại 1

650,000

Sò dương

Sò dương

250,000

Thịt sò trai

Thịt sò trai

140,000

Tu hài Loại 1

Tu hài Loại 1

450,000

Tôm tích Loại 2

Tôm tích Loại 2

940,000

Tôm mũ ni 2

Tôm mũ ni 2

550,000

Đầu cá bóp

Đầu cá bóp

190,000

Mực lá Loại 1

Mực lá Loại 1

360,000

Mực Trứng

Mực Trứng

250,000

Mực ống Loại 2

Mực ống Loại 2

240,000

Ghẹ Xanh Loại 2

Ghẹ Xanh Loại 2

600,000

Ốc huơng Loại 2

Ốc huơng Loại 2

990,000

Mắm chưng

Mắm chưng

100,000

Facebook