Sản Phẩm

Cua cốm

Cua cốm

590,000 đ

Tôm hùm tre

Tôm hùm tre

900,000 đ

Sò Mía

Sò Mía

140,000 đ

Thịt Hàu điếu

Thịt Hàu điếu

250,000 đ

Thịt sò trai

Thịt sò trai

140,000 đ

Tôm tích Loại 2

Tôm tích Loại 2

840,000 đ

Tôm tích Loại 1

Tôm tích Loại 1

1,380,000 đ

Tôm mũ ni 2

Tôm mũ ni 2

550,000 đ

Sò lông

Sò lông

190,000 đ

Đầu cá bóp

Đầu cá bóp

190,000 đ

Mực lá Loại 1

Mực lá Loại 1

320,000 đ

Mực Trứng

Mực Trứng

250,000 đ

Mực nang lột da

Mực nang lột da

240,000 đ

Mực lá Loại 2

Mực lá Loại 2

290,000 đ

Cá Bò Da

Cá Bò Da

180,000 đ

Cá Mú Đỏ

Cá Mú Đỏ

240,000 đ

Ghẹ Xanh Loại 2

Ghẹ Xanh Loại 2

390,000 đ

Mắm chưng

Mắm chưng

100,000 đ

Mắm Ruốc

Mắm Ruốc

40,000 đ

Ghẹ Loại 1

Ghẹ Loại 1

490,000 đ

Cá Đục

Cá Đục

250,000 đ

Facebook