Sản Phẩm

Ngao 2 Cồi

Ngao 2 Cồi

220,000 VND

Ốc Hương Loại 1

Ốc Hương Loại 1

950,000 VND

Sò lông

Sò lông

190,000 VND

Ghẹ Loại 1

Ghẹ Loại 1

690,000 VND

Bọ Biển

Bọ Biển

2,300,000 VND

Cua Mặt Trăng

Cua Mặt Trăng

350,000 VND

Ghẹ đỏ

Ghẹ đỏ

580,000 VND

Cá Đục

Cá Đục

250,000 VND

Cá Bóp khoanh

Cá Bóp khoanh

350,000 VND

Cá Thu khoanh

Cá Thu khoanh

350,000 VND

Mực lá Loại 2

Mực lá Loại 2

310,000 VND

Mực ống Loại 1

Mực ống Loại 1

330,000 VND

Tôm mũ ni Loại 1

Tôm mũ ni Loại 1

650,000 VND

Huỳnh đế ngộp

Huỳnh đế ngộp

600,000 VND

Sò dương

Sò dương

190,000 VND

Tôm hùm tre

Tôm hùm tre

960,000 VND

Thịt Hàu điếu

Thịt Hàu điếu

250,000 VND

Thịt sò trai

Thịt sò trai

140,000 VND

Tu hài Loại 1

Tu hài Loại 1

450,000 VND

Tôm tích Loại 2

Tôm tích Loại 2

940,000 VND

Tôm tích Loại 1

Tôm tích Loại 1

1,380,000 VND

Tôm mũ ni 2

Tôm mũ ni 2

550,000 VND

Đầu cá bóp

Đầu cá bóp

190,000 VND

Mực lá Loại 1

Mực lá Loại 1

360,000 VND

Mực Trứng

Mực Trứng

250,000 VND

Mực nang lột da

Mực nang lột da

240,000 VND

Mực ống Loại 2

Mực ống Loại 2

240,000 VND

Facebook