Mực Trứng

MT_02

250,000

Mực trứng loại A, tỉ lệ ôm trứng 90% Size khoảng 15-18 con/kg