Hàng khô

Tôm khô loại 1

Tôm khô loại 1

1,000,000 VND

Tôm khô Loại 2

Tôm khô Loại 2

750,000 VND

Khô mực loại 1

Khô mực loại 1

1,150,000 VND

Facebook