Huỳnh đế ngộp

HD_03

600,000

Cua mới ngộp trong hồ, size từ 400gr trở lên
Cua huỳnh đế ngộp. nhưng hàng tươi, bảo đảm chất lượng