Huỳnh đế ngộp

HD_03

680,000 đ

Cua mới ngộp trong hồ, size từ 400gr trở lên
Cua huỳnh đế ngộp. nhưng hàng tươi, bảo đảm chất lượng