Cá Biển

Đầu cá bóp

Đầu cá bóp

190,000 đ

Cá Bò Da

Cá Bò Da

180,000 đ

Cá Mú Đỏ

Cá Mú Đỏ

240,000 đ

Cá Đục

Cá Đục

250,000 đ

Cá Thu khoanh

Cá Thu khoanh

300,000 đ

Cá Mó

Cá Mó

140,000 đ

Cá Hồng

Cá Hồng

140,000 đ

Cá Nục

Cá Nục

80,000 đ

Cá chim Đen

Cá chim Đen

140,000 đ

Cá Gáy

Cá Gáy

170,000 đ

Cá bạc má

Cá bạc má

100,000 đ

Cá Cơm Trỏng

Cá Cơm Trỏng

150,000 đ

Cá Bóp khoanh

Cá Bóp khoanh

300,000 đ

Facebook